Защо изхвърляте годно масло само поради замърсяването му с вода, твърди частици и газове? Нашите мобилни системи ще премахнат тези замърсители и ще приведем Вашето използвано хидравлично, турбинно и трансформаторно масло в състояние да продължи да изпълнява функциите си.

Обновявайки употребяваното си масло, Вие постигате:

       - намаляване на доставките на ново масло;

       - поддържане на оптимална чистота на хидравличната система;

       - намаляване на разходите за ремонт;

       - намаляване на престоите за ремонт.

При наличие на достъп и техническа възможност анализът, филтрацията, и дехидратацията на маслата се извършват на място, без прекъсване на Вашия работен процес.

начало
услуги
за подемни съоръжения и асансьори
вакуумна дехидрация
промиване на хидравлични системи
филтрация
ремонт на подемни съоръжения
нормативна уредба контакти
0885330748
office@preos.bg
www.preos.bg