за подемни съоръжения и асансьори
филтрация
вакуумна дехидрация
промиване на хидравлични системи
ремонт на подемни съоръжения

След промените в "Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори" и "Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на подемни съоръжения", от началото на 2015г лицата, поддържащи хидравлични подемни съоръжения и асансьори е необходимо да извършват и документират веднъж годишно проверка на чистотата на хидравличния им флуид.

За изпълнението на тези изисквания разполагаме с мобилна електронна апаратура за измерване на количеството твърди частици в хидравлични масла. На място, при съоръжението извършваме проба на чистотата на маслото и издаваме протокол с измерения клас на чистота по ISO 4406: 1999г, SAE или NAS.

При установено превишаване на необходимите нива на замърсяване, разполагаме с мобилни филтриращи станции, с които на място отстраняваме механичните замърсявания и привеждаме хидравличното масло в необходимото състояние, годно за употреба.

начало
услуги
за подемни съоръжения и асансьори
вакуумна дехидрация
промиване на хидравлични системи
филтрация
ремонт на подемни съоръжения
нормативна уредба контакти
0885330748
office@preos.bg
www.preos.bg