за подемни съоръжения и асансьори
филтрация
вакуумна дехидрация
промиване на хидравлични системи
ремонт на подемни съоръжения

 

Чрез вакуумна дехидрация от замърсения флуид се премахва водата във всичките ѝ форми, твърди частици до избраното ниво на филтрация и всичките разтворени газове. Това подобрява основните параметри на флуида - повишава прозрачността и вискозитета, намалява киселинността и склонността към пенообразуване. При трансформаторните масла намаляването на водното съдържание влияе съществено за повишаване на пробивното им напрежение.

Напълно автоматизираната Hydac FAM45E изтегля замърсеното масло от резервоара и го загрява, след което последователно го обработва във вакууумна камера и високоефективен филтър за твърди частици. През време на протичане на процеса постоянно се следят промяната на водното съдържание и чистотата на флуида.

 

Ефектът от обработката на маслата е значителен при:

Подемни съоръжения и асансьори

Електрически трансформатори

Бетонпомпи

Хидравлични съоръжения, работещи на открито

Парни и газови турбини

Минно оборудване

начало
услуги
за подемни съоръжения и асансьори
вакуумна дехидрация
промиване на хидравлични системи
филтрация
ремонт на подемни съоръжения
нормативна уредба контакти
0885330748
office@preos.bg
www.preos.bg